Kommunicera - Gävleborgs Informationsförening

Styrelsen

Kommuniceras styrelse 2018/2019

Ordförande: Anna Eklund

Kassör: Johanna Blavier

Sekreterare: Milo Andersen

Ordinarie ledamöter:

Helena Fahlstedt
Marie-Louise Andersen
Katarina Hahr Åström
Kristin Hägglund Wallin
Madelene Andersson
Johanna Blavier

Suppleanter:

Isak Christiernin

Studeranderepresentanter:

Ditte Boysen Ruge

Ständigt adjungerad från HiG:
Jan Sjölund

Revisorer och revisorssuppleant:
Katarina Thyrenstam
Helena Tapper
Bengt Nyman, revisorssuppleant

 

Föreningens stadgar hittar du här.